Diabetes D-Day

Op 27 november 2018 heb ik deelgenomen aan Diabetes D-Day te Ede, georganiseerd door Mark Two. Daar heb ik samen met huisartsen, praktijkondersteuners, fysiotherapeuten en apothekers(assistenten) een bijscholing gevolgd over diabetes.

De volgende workshops heb ik gevolgd:

Nederland op zijn zwaarst: Metabool syndroom of DM2

Onderliggende oorzaken en bijdragende factoren van het metabool syndroom dat tot diabetes kan leiden zijn: eetgedrag, verbranding, stress, medicatie, verminderde mobiliteit, verstoord slaapritme, crash-diëten, alcohol, roken, depressie, eetbuien, hormonale disbalans, erfelijkheid, sociale omgeving.

NHG-Standaard

Eerst leefstijl- en dieetadviezen geven, daarna beslissen welke soort(en) medicatie.

Lab-aanvragen bij DM2

Bespreking van valkuilen bij interpretatie van labwaarden mbt DM2 aan de hand van casussen. Tevens labwaarden bij hypothyreoïdie, ijzergebrek,  cholesterol, nierfunctie, leverwaarden en invloed van erfelijkheid, ras, leeftijd, spierkrampen.

DM2 in remissie door leefstijlinterventie

Grootste risico’s voor doodsoorzaken: roken, hypertensie, hypercholesterolemie, obesitas, weinig groente-fruit, inactiviteit, alcohol. Een diabeet gaat niet goed om met glucose (te weinig aanmaak van insuline en/of insuline-intolerantie). Chronische ziekten behandelen met voeding en leefstijladviezen.

Diabetes op de spoedeisende hulp

Verschil tussen hyperglykemie en keto-acidose.
Hypoglykemie bij nierinsufficiëntie.
Diagnose hypoglykemie of CVA.

De DM2 patiënt op de rode loper

Interviews met 6 DM2 patiënten en hun ervaringen met de gezondheidszorg.
60-70% van DM patiënten wil eigen verantwoordelijkheid nemen voor hun ziekte.
Zelfmanagement houd in: het eigen vermogen om om te gaan met de symptomen, behandeling, lichamelijke-psychische-sociale consequenties van chronische aandoening en bijbehorende aanpassingen in leefstijl.
De aanwezige patiënten geven aan dat ze beter geïnformeerd willen worden over de oorzaken, gevolgen en behandelmogelijkheden van diabetes, zodat ze samen met de behandelaar doelen kunnen stellen en de gewenste professionele hulp kunnen inschakelen.

Geef een reactie